Rychle / jednoduše / zdravě

Lexikon

Papiňák - tlakový hrnec

Papinův hrnec, lidově řečeno "papiňák". Jedná se o silnostěnný hrnec sloužící k vaření za vyššího tlaku, než je běžný atmosférický tlak. Vyšším tlakem se dosáhne vyšší teploty vaření a tím i rychlejšího uvaření pokrmu. Při vaření v Papinově hrnci dochází k úsporám času a energie. Mnoho lidí se používání papiňáku stále obává z důvodu vysokého tlaku a možného "výbuchu". Tyto obavy jsou již v dnešní době zcela zbytečné, moderní papiňáky disponují 3 až 5 pojistkami, které nedopustí žádný nežádoucí jev.