Rychle / jednoduše / zdravě

Lexikon

GMO free

Pokud se na potravině objeví značka GMO free znamená to, že potravina není geneticky modifikovaná. Neobsahuje cizí geny. Platí, že certifikovaná BIO potravina nesmí být GMO. Výroba geneticky modifikovaných potravin je silně kontroverzní, v současné době nikdo nedokáže s jistotou tvrdit, jaké následky může mít konzumace GMO potravin na lidské zdraví. To ukáže čas. GMO suroviny jsou například odolné vůči škůdcům, nebo dokážou růst i v nepříznivých podminkách.