Rychle / jednoduše / zdravě

Lexikon

Biopotraviny

Označení pro běžné potraviny, při jejichž výrobě jsou používány suroviny produkované za přísných podmínek ekologickým zemědělstvím. Cílem ekologického zemědělství je především snížit zátěž liského organismu chemickými látkami a poskytnout spotřebiteli zdravotní výhody plynoucí z vyšší biologické hodnoty těchto produktů. Ani oblast biopotravin nebude zcela svatá, přesto je zde daleko menší prostor pro nekalé praktiky z důvodu již zmíněných přísnějších pravidel a kontrol. Poptávka po potravinách v kvalitě bio obecně stoupá.